Rättsområden

Ärenden vi åtar oss
  • Brottmål, som försvarare, som målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn
  • Fastighetsrättsliga ärenden
  • LVU, LVM och LPT-ärenden
  • Familjerättsliga ärenden
  • Migrationsärenden
  • Hästjuridiska ärenden
  • Avtals- och köprätt

Rättsområden, Kungälvs Advokatbyrå. Ärenden vi åtar oss Brottmål, som försvarare, som målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn Fastighetsrättsliga ärenden LVU, LVM och LPT-ärenden Familjerättsliga ärenden Migrationsärenden Hästjuridiska ärenden Avtals- och köprätt