Om oss

Peter Olsson, advokatKungälvs Advokatbyrå, Peter Olsson, advokat, Kungälv, jurist, avtalsrätt, advokatbyrå, LMV, LVU, LPT, försvarsadvokat, avtal

Jag utbildade mig först till polis och arbetade som sådan i tio år, men läste sedan in juristutbildningen vid Göteborgs Universitet parallellt med arbetet som polis. Jag har arbetat på advokatbyrå sedan 2003, med avbrott för notarietjänstgöring och arbete som åklagare ett år. Jag startade min egen advokatbyrå 2009. Jag har specialiserat mig på brottmål, främst som försvarare men åtar mig även uppdrag som målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn. Även fastighetsjuridik är ett specialintresse. Jag åtar mig även uppdrag inom familjerätt och som offentligt biträde i Migrationsärenden, samt i ärenden om LVM, LVU och LPT-mål. Eftersom jag tidigare var aktiv tävlingsryttare och uppfödare har jag även kommit att specialisera mig på sk hästjuridik.

peter@kungalvsadvokatbyra.se